Sertifikaatti ei takaa urheiluvalmisteen puhtautta

Anne Lantee
22.6.2015

Urheiluvalmisteen tai ravintolisän mainostama antidopingsertifikaatti ei takaa tuotteiden puhtautta.

Urheilijoille suunnatuista urheilutuotteista ja ravintolisistä on ajoittain löytynyt positiivisen dopingtestin aiheuttavia aineita. Kun tietoisuus tästä on lisääntynyt, urheilijat ovat tulleet aiempaa epäileväisemmiksi ravintolisiä kohtaan. Epäluuloja poistaakseen osa urheilutuotteiden myyjistä on alkanut markkinoida tuotteitaan muun muassa erilaisin puhtaustodistuksin eli antidopingsertifikaatein. Tällaisissa sertifikaateissa tuotteiden voidaan esimerkiksi todeta läpikäyneen erilaisia analyysejä, joiden perusteella niiden kerrotaan olevan ”Turvallisia urheilutuotteita” tai ”Turvallisia Sport -tuotteita”.

Monet laboratoriot, ulkomailla myös eräät WADAn akkreditoimat dopingtestauslaboratoriot, suorittavat urheilutuotteiden valmistajien pyynnöstä analyysejä, joiden perusteella valmisteiden myyjät ja myyjien yhdistykset antavat antidopingsertifikaatteja tuotteidensa puhtaudesta.

"Antidopingsertifikaatti ei takaa varmuudella jonkin tietyn urheiluvalmisteen puhtautta. Näin siksi, ettei analyyseissä tutkita kaikkia WADAn kiellettyjen aineiden luettelon aineita vaan ainoastaan aineet, joita valmistaja on pyytänyt tutkimaan tai joita analyysejä tekevä laboratorio kykenee analysoimaan", huomauttaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä. "Analyysit koskevat usein vain anabolisia steroideja ja niiden esiasteita tai piristeitä, eikä näidenkään ryhmien aineita yleensä tutkita täydellisesti. Analyysitodistuksesta ja antidopingsertifikaatista tulisi ilmetä kaikki tutkitut yksittäiset aineet."

Seppälä kehottaa ottamaan huomioon myös sen, että analyysit on usein suoritettu jollekin tietylle tuote-erälle. Ravintolisien koostumusta ei valvota riittävän tarkasti, jotta saman valmisteen eri tuote-erien voitaisiin olettaa olevan yhteneviä sisällöltään. Näin ollen tietylle erälle myönnettyä sertifikaattia ei voida yleistää koskevaksi samannimisen valmisteen muita tuote-eriä.

"Joskus analyysejä ei ole suoritettu lainkaan, mutta ravintolisien valmistajat tai myyjät väittävät WADAn luokitelleen heidän tuotteensa sallituiksi. WADA ei kuitenkaan tee tällaisia luokituksia, eikä anna todistuksia ravintolisien sallittavuudesta", Seppälä muistuttaa. Tällaiset väitteet perustuvat yleensä siihen, ettei valmisteen tuoteselosteessa esiinny WADAn kiellettyjen aineiden listan mukaisia aineita.

Analyysien suorittaminen urheiluvalmisteille on askel kohti puhtaampia ja turvallisempia valmisteita. Käytännössä on kuitenkin mahdotonta osoittaa jokin ravintolisä täysin turvalliseksi. WADAn sääntöjen mukaan ravintolisistä tai luontaistuotteista saatu positiivinen testitulos tulkitaan dopingrikkomukseksi riippumatta siitä, onko tuoteselosteessa maininta kielletyistä aineista vai ei tai onko jokin taho myöntänyt kyseiselle tuotteelle antidopingsertifikaatin. Urheiluvalmisteiden käyttöä harkittaessa tulisikin tarkkaan arvioida valmisteiden todellinen tarve ja niiden käyttöön sisältyvät riskit.