Haku puolustusvoimien Urheilukouluun päättyy 1.7.2015

Anne Lantee
25.6.2015

Varusmiespalvelukseen Urheilukouluun Santahaminaan voi hakeutua vielä 1.7. mennessä. Jousiammunta kuuluu kesälajeihin, jotka aloittavat palveluksen lokakuussa.

Kansainväliselle huipulle tähtäävien tai siellä jo olevien urheilijoiden varusmiespalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus kannattaa suorittaa Urheilukoulussa, jossa on mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet ja riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua.  Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten ja fyysisten testien tulosten perusteella. Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet varusmiesikäiset henkilöt.

 

Lokakuun saapumiserään hakevien kesälajien urheilijoiden on jätettävä hakemuksensa 1.7.2015 mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä 22.- 25.7.2015.

 

Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12–30 h/vko). Harjoitteluun on lisäksi käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana. Urheilukoulussa palvelevan varusmiehen valmennus toteutetaan saapumiserittäin lajiryhmäkohtaisten koulutussuunnitelmien ja henkilökohtaisten valmennussuunnitelmien mukaisesti. Päivittäisharjoittelu toteutetaan pääkaupunkiseudulla URHEAN kanssa yhteistoiminnassa. Lajikohtaiset suunnitelmat tehdään yhteistoiminnassa lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

 

Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 165 vrk tai 347 vrk. Heidät koulutetaan miehistötehtäviin ja aliupseereiksi. Aliupseerikurssilla parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa Santahaminassa, ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

 

Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta (www.puolustusvoimat.fi =>varusmiehet =>erikoisjoukot =>urheilukoulu tai www.urheilukouluntuki.fi).