Seuratuen hakuaika käynnissä

Anne Lantee
25.11.2015

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää seuratoiminnan kehittämistukea voi hakea 18.12.2015 klo 16.15 asti.

Seuratoiminnan kehittämistuki eli seuratuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen eli esimerkiksi lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toiminnan kehittämiseen, innovatiivisten uusien juttujen kokeiluun, toiminnan monipuolisuuden lisäämiseen uusien lajien kautta tai harrastustoiminnan kehittämiseen lajitoiminnan sisällä. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Veikkausvoittovaroista myönnettävän seuratuen suuruus on 2500-15000 euroa vuodessa. Nyt haettavaan tukeen liittyvän toiminnan tulee alkaa vuoden 2016 aikana. Viime vuoden haussa yhdelle SJAL:n jäsenseuralle myönnettiin seuratukea.

Seuratuen haussa ollaan siirtymässä kohti sähköistä hakemista, mutta edelleen valmis hakemus pitää tulostaa ja toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön määräaikaan mennessä. Hakemus täytetään sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi.

Hakuohjeisiin kannattaa tutustua huolella. Hakuohjeet ja muut lisätiedot seuratuesta löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi