Muutoksia kilpailujen anomiseen ja myöntämisperusteisiin

Anne Lantee
19.5.2016

Liittohallitus päätti kokouksessaan käytännöistä kilpailujen myöntämiseen liittyen.

Kilpailukalenterit laaditaan, kuten tähänkin asti, erikseen hallikaudelle ja ulkokaudelle. Seuraavan hallikauden kilpailut anotaan vuosittain huhtikuun loppuun mennessä ja seuraavan ulkokauden kilpailut marraskuun loppuun mennessä. Ajankohta, järjestäjä, kilpailupaikka, kilpailutaso ja kilpailumuoto julkaistaan hakemusten saavuttua.

SM-kilpailuja voi anoa näistä aikarajoista riippumatta neljä vuotta etukäteen. SM-kisojen ajankohdat päätetään kansainvälisen kalenterin perusteella 15-18 kuukautta ennen kilpailuja. Päivämäärät ilmoitetaan tuolloin pysyvästi ja halukkaat järjestäjät voivat hakea kisoja. Hakemukset ovat julkisia ja ensimmäisestä sääntöjen vaatimukset täyttävästä hakemuksesta aukeaa kuukauden hakuaika, jonka aikana muutkin voivat järjestämistä hakea. Tämän jälkeen tehdään päätös. Jos hakemuksia ei ole aikaisemmin tullut, päätetään järjestäjästä kauden kilpailukalenterin laatimisen yhteydessä.

Vastaavasti kuin SM-kisoissa, päätökset arvokisojen karsintamenettelystä ja karsintakilpailuiden ajankohdista tehdään vähintään 12 kuukautta ennen kilpailuja (voidaan yleensä päättää samalla kuin SM-kilpailut).

Tällöin ajankohdat päätetään viikonlopun tarkkuudella ja tarkka päivä sekä kilpailuiden sijainti päätetään hakemusten perusteella kilpailukalenterin laatimisen yhteydessä. Karsintastatus annetaan oletuksena ajankohdalle haetulle STAR-kilpailulle, jos sellaista on haettu.

Hallitus päätti myös toimintaperiaatteista, kun kisoja anotaan päällekkäisille päivämäärille. Näistä voi lukea tarkemmin kilpailutoiminnan sivuilta www.sjal.fi/kilpailutoiminta/. Lähikuukausien aikana siirrytään uuteen, nykyiseen tilastojärjestelmään pohjautuvaan hakujärjestelmään, jolloin haetut kisat ovat tiedossa heti netissä. Tämän toivotaan vähentävän päällekkäisyyksiä.