Liittohallitukselta päätöksiä SM-kisoihin ja karsintaan liittyen

Anne Lantee
9.11.2016

Liittohallitus päätti kokouksessaan SM-kisojen karsintamenettelystä ja myönsi SM-kisat 2017 maastoammunnassa ja metsästysammunnassa Falconille Inkooseen. Lisäksi vuoden 2018 yleisten luokkien tauluammunnan SM-kisojen kuukauden hakuaika avattiin Puijon Jousen anomuksen myötä.

Hallitus päätti kokouksessaan SM-kilpailujen karsintamenettelystä niiden SM-kisojen osalta, joissa tilojen rajallisuuden vuoksi on rajoitettava osallistujamäärää. Menettely koskee kaikkia tulevia kisoja, ja ensimmäisenä sitä sovelletaan Kokkolassa järjestettäviin sisäammunnan yleisten luokkien SM-kisoihin maaliskuussa 2017.

SM-kilpailuihin, joissa on karsinta, osallistumisen edellytyksenä on vähintään yksi kilpailutulos karsinta-aikana. Karsinta-aika alkaa edellisistä vastaavan kilpailumuodon SM-kisoista, joita ei siis vielä lueta karsintaan mukaan, ja päättyy viimeistään kolme viikkoa ennen karsinnan kohteena olevaa SM-kisaa. Kaikissa sarjoissa on vähintään neljä paikkaa. Muuten paikkojen lukumäärä määräytyy ensisijaisesti kisaan määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden karsintatuloksen omaavien ampujien lukumäärän suhteessa. Paikat sarjan kesken jaetaan karsinnan paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Kilpailun olosuhteista johtuen kilpailunjärjestäjä voi pienissä määrin poiketa paikkamääristä, jos esimerkiksi jäisi muuten tyhjiä paikkoja ammuntamatkasta tai taulukoosta johtuvien erojen takia.

Vuoden 2017 SM-kisoihin liittyen hallitus myönsi maastoammunnan SM-kisat 10.-11.6.2017 ja metsästysammunnan SM-kisat 16.9.2017 Inkooseen Falconille.

Hallitus keskusteli myös 3D-ammunnan SM-kisojen päivämäärästä 17.-18.6.2017, josta on kommentoitu sen olevan päällekkäin IFAA:n 3D-MM:n kanssa. IFAA:n kilpailu alkaa vasta 20.6., joten hallitus päätti pitää SM-kisojen päivämäärän toistaiseksi ennallaan, sillä SM-kilpailun toivotaan olevan karsintakilpailu World Archeryn 3D-MM-kisoille syyskuussa ja kesä-heinäkuulle on hankala löytää muita päivämääriä.

Puijon Jousi on anonut vuoden 2018 yleisten luokkien tauluammunnan SM-kilpailuja Kuopioon. Hallitus keskusteli asiasta liittyen vuoden 2018 SM-viikkoon, jonka ajankohta ja paikkakunta ei vielä ole tiedossa. Hallitus päätti käynnistää kuukauden hakuajan, jolloin muillakin seuroilla on mahdollisuus anoa vuoden 2018 yleisten luokkien SM-kilpailuja. Kilpailulle ei ole vielä osoitettu päivämäärää, joten niitä voi toistaiseksi anoa vapaasti päivämäärästä riippumatta.

Jos SM-viikko vuonna 2018 järjestetään muualla kuin minne kisat kuukauden hakuajan jälkeen myönnetään, harkitaan esimerkiksi pari- tai joukkuekilpailun viemistä SM-viikon ohjelmaan.