Ohjeet kansallisesta kilpailutoiminnasta koronapandemian aikana

Juhana Rüster
27.4.2021

Ohjeet kansallisesta kilpailutoiminnasta ovat päivittyneet. Muutokset ohjeessa koskevat lähinnä paikallisten AVI:en roolin korostamista ja suositellaan kilpailujen järjestäjieä velvoittamaan maskien käyttöön kilpailutapahtumissa. Kilpailuja voidaan järjestää jos paikallisen AVI:n tulkinta sen mahdollistaa.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronatilanne on helpottamassa kevään edetessä. Paikalliset rajoitustoimet vaihtelevat. Kilpailutapahtumat tulee järjestää lähtökohtaisesti suljettuina tilaisuksina, joissa paikalla saa olla vain kilpailijat ja järjestäjät (pl. pakolliset avustajat). Yleisötilaisuuksien järjestäminen on edelleen kielletty. Tilanne muuttuu kuitenkin nopeasti ja alueellisia eroja löytyy. Paikalliset AVI:t antavat tulkinta-apua.

SJAL suosittelee kilpailujen järjestäjiä velvoittamaan maskien käyttöön  toistaiseksi kaikkiin kevään kilpailutapahtumiin (pl. ammunta-ajat).