SJAL Kevätkokouskutsu

14.3.2023

Suomen Jousiampujain Liiton sääntömääräinen kevätkokous pidetään 4.4.2023 kello 18:00. Kokous järjestetään etäkokouksena. 

Esityslista:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa. 
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat. 
3. Vahvistetaan kurinpitomääräykset. 
4. Esitetään liittohallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. 
5. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
6. Valitaan liittohallitukselle uusi puheenjohtaja ajanjaksolle 4.4.-31.12.2023
7. Mahdolliset muut asiat

Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 30.3. Ilmoittautuminen tapahtuu Suomisportissa. Ohjeet toimitetaan sähköpostitse ja SJAL Foorumille. Seuran edustajalla oltava valtakirja. Valtakirja toimitettava sähköpostitse ennen kokousta (info@jousiampujainliitto.fi). Ohjeet etäkokoukseen liittymisestä ja äänestyskäytännöstä toimitetaan kokoukseen ilmoittautuneille 31.3.

Kokousmateriaalit toimitetaan noin viikko ennen kokousta SJAL verkkosivuille (Materiaalipankki). Materiaalin lisäämisestä ilmoitetaan täällä SJAL Foorumilla. 

Puheenjohtajaehdokkaita pyydetään esittäytymään SJAL Foorumilla.

Tervetuloa kokoukseen!