Seurojen roolikysely

Alla olevalla lomakkeella kerätään tietoja SJAL:n jäsenseurojen henkilöistä, jotka toimivat seuraavissa rooleissa:

- päävalmentaja

- nuorisovastaava (jos on)

- kilpailuvastaava (jos on)

Päävalmentajan (tai valmennuksesta / ohjaustoiminnasta vastaavan) rooli on yllä luetelluista tärkein. Jokaisesta seurasta tulisi löytyä henkilö tähän rooliin. Tämän roolin tehtäviä ovat ohjatun toiminnan järjestäminen / koordinointi, valmennuksen kehittäminen ja vastuu toteutuksesta. Seurojen nimetyt päävalmentajat saavat liiton kohdennettua viestintää (Valmentajakirje) ja kutsuja koulutustapahtumiin. Ko. henkilö voi pienessä seurassa hyvin olla henkilö, jolla on muitakin tärkeitä rooleja.

Nuorisovastaavan tehtäviä ovat lasten ja nuorten ohjatun toiminnan ja kilpailutoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen. Pienessä seurassa rooli voi olla yhteinen päävalmentajan kanssa. Nuorisovastaaville suunnataan samaa viestintää kuin päävalmentajille. 

Kilpailuvastaavan tehtävät jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäinen on oman seuran jäsenten (erityisesti lasten ja nuorten) kilpailutoiminna tukeminen. Kilpailuista tiedottaminen ja uusien harrastajien ohjaaminen kilpailutoimintaan. Toinen osa on seuran oman kilpailutoiminnan johtaminen ja koordinointi.