Kutsu syyskokoukseen

Anne Lantee
12.10.2016

Liiton syyskokous pidetään lauantaina 15.10.2016 Kokkolassa osana seuratoimintapäivien ohjelmaa.

Syyskokous alkaa lauantaina 15.10.2016 klo 16.00 Kampushallissa (Teknologiakatu 8, Kokkola). Jos Achilleksen kilpailu päättyy vasta neljän jälkeen, viivästytetään kokouksen alkua niin, että kilpailuun osallistuvat pääsevät myös kokoukseen.

 
Syyskokouksen esityslista:
 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat
 3. Päätetään jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruudesta jäsenluokittain
 • jäsenmaksu jäsenseuran aikuisjäsentä kohti
 • jäsenmaksu jäsenseuran alle 20-vuotiasta jäsentä kohti
 • muun rekisteröidyn yhdistyksen (ei lajiliitto) jäsenmaksu
 • kannattavan jäsenen jäsenmaksu a) henkilöjäsentä ja b) oikeustoimikelpoista yhteisöä kohti
 • Lisäksi päätetään vuoden 2016 jäsenmaksun suuruudesta muille vastaaville rekisteröidyille yhdistyksille.
 1. Käsitellään liittohallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi seuraavalle toimintakaudelle
 2. Käsitellään liittohallituksen esitys seuraavan tilikauden talousarvioksi
 3. Valitaan liittohallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 • Erovuorossa Jukka Karvonen, Susanna Makkonen, Jani Savilampi ja Ensio Lehto.
 1. Valitaan seuraavalle tilikaudelle tilintarkastaja (KHT) sekä varatilintarkastaja
 2. Päätetään lajitoimikunnista sekä valitaan niiden puheenjohtajat
 3. Muut asiat:
 • ei muita asioita

Tervetuloa kokoukseen!