Ylimääräinen liittokokous Helsingissä 10.8.2015

5.8.2015

SJAL järjestää ylimääräisen liittokokouksen kevätkokouksessa käsitellyn sääntömuutosasian vuoksi, sillä Patentti- ja rekisterihallitus huomautti kevätkokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen yhdestä kohdasta.

Ylimääräinen liittokokous järjestetään Helsingissä Valo-talolla (Radiokatu 20, Kisa-kabinetti) maanantaina 10.8.2015 klo 17.00.

Asialistalla on vain yksi asia, eli kokouksessa käsitellään hallituksen esitys kevätkokouksessa hyväksyttyjen sääntöjen muuttamista PRH:n ehdotuksen mukaiseksi. Kyseessä on sääntöjen 10§ 5. momentin ensimmäinen lause, jonka hallitus esittää PRH:n ehdotuksesta poistettavaksi säännöistä. Lause kuuluu seuraavasti: "Äänestys liittokokouksessa voidaan toimittaa tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla hallituksen niin päättäessä."

Kokouskutsu on postitettu seuroille kesäkuun lopussa. Kokousmateriaalit löytyvät seuraosiosta, jonne voi kirjautua seurojen hallituksille annetuilla tunnuksilla.