WA aselajit lyhyesti

Suomen Jousiampujainliitto (SJAL), Suomen Jousimetsästäjäin Liitto (SJML) ja Suomen Maastojousiampujain Liitto (FFAA) ovat suurimmat Suomessa jousiampujia kokoavia liittoja. Niiden alaisuudessa järjestetään tilaisuuksia joissa ammutaan jousilla, tässä keskitytään tuomaan esille SJAL alaisuudessa tapahtuvien tapahtumien aselajeja.

Mikäli jousella ammutaan muutoin kuin kilpailutarkoituksessa hämärtyvät aselajien väliset erot huomattavasti. Vaikka esim. SJML, joka on ehkä joustavin mainituista liitoista, asettaa erittäin vähän sääntöjä aselajeille voidaan mainita että heilläkin esim. Barebow kuuluu eri sarjaan mikäli jousessa on plungeria tai sitä ei ole. Samoin taljasarjassa linssi on eriyttävä tekijä, kun taas SJAL hyväksyy sekä linssilliset että 5-piikkiset ampujat tasavertaisina kaikkiin kilpailumuotoihin joissa ei ole arvattavia etäisyyksiä (18m, 25m 50/70m jne.). Tästä voidaan päätellä että ei ole selkeitä, kansainvälisiä sääntöjä aseluokista vaan jokaisessa liitossa ja kansainvälisessä liitossa on omansa.

Mikäli haluat tarkempaa tietoa SJAL/WA alaisista aseluokista, voit tutustua niihin SJAL:n sääntösivustolta: https://www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/saannot/.

World Archeryn alaisessa SJAL:ssa kilpaillaan viidessä eri aselajissa:

Kaksi alinta aselajia ovat tähtäimellisiä jousia kun taas kolme ylintä ovat vaistojousiluokkia. Kansallisissa kilpailuissa kaikilla jousilla ammutaan sekä sisällä että ulkona kuten myös maastossa, mutta kansainvälisissä kilpailuissa aselajien välillä on tiukka jako kilpailumuodoista. On myös muita SJAL alaisia kilpailumuotoja, mutta tässä on huomioitu vain kansainväliset tavat.

Listassa mainittu 25m kilpailumuoto on nykyään erittäin harvinainen. Samoin ulkopuolelle on jätetty metsästysammunta, 1440 eli entinen FITA ja 900 joilla ei ole enää kansainvälistä arvoa.

Aseluokka   Sisä-18mSisä-25mUlko 50/70m  Maasto       3D       
Barebow(x)(x)(x)XX
Instinctive    X
Longbow    X
TaljajousiXXXXX
TähtäinjousiXXXX 

 

Maastojousiammunnassa ampuvat lisäksi Talja, Tähtäin ja Barebow joukkuemuodossa, yksi kilpailija jokaisesta aselajista muodostavat yhdessä joukkueen. Lisäksi maastojousiammunnan kansainvälisissä kilpailuissa ovat mukana kaikkien kolmen aselajin juniorit.

Aselajeista ja niiden erityispiirteistä löytyy lisätietoja tämän sivun alisivustoilta. Selkeää on kuitenkin että jokaisella aselajilla on omat erityispiirteensä, ja sen myötä omat kannattajansa. Mainittakoon että jotkut ampujat ampuvat monessa aselajissa, ei ole ollenkaan yllättävää että huippu talja-ampuja ampuu myös Instinctivellä, jotkut Longbow -ampujat harrastavat myös tähtäinjousiammuntaa jne.