Maasto/3D

Maastoammunta jakaantuu nykyaikana kahteen kilpailumuotoon: Maastojousiammuntaan ja 3D-jousiammuntaan. Kummassakin kilpailumuodossa ammutaan taulukärkisillä nuolilla, vastaavilla varusteilla kuin siis ammutaan tauluammuntaa.

SJAL uudet harrasteluokat ovat myös mahdollisia maasto- ja 3D-kilpailuissa, mikä mahdollistaa pääsemään mukaan matalammalla kynnyksellä. Harrasteluokan matkat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin kilpailuluokkien, joten vaara nuolen katoamiseen tai rikkoihin on vähäisempi.

Molemmat lajit ammutaan vaihtelevissa olosuhteissa, mieluiten metsässä jossa on korkeusvaihteluita sekä kasvustoa kuten puita, pensaita ja maaperä on epätasainen. Kilpailuissa ammutaan lajista riippuen joko 2 tai 3 nuolta per maali samalta ampumapaikalta, maalit saattavat olla annettujen (matka kerrottu) tai arvioitavien (ampuja arvaa itse matkan) päässä ampumapaikalta. Maaleja on kummankin kilpailumuodon alkukilpailussa 24 kappaletta, eli maastoammunnassa ammutaan 72 nuolta kun taas 3D-ammunnassa nuolia ammutaan 48.

Lisähaasteen ampujalle tuo se, että ampuja joutuu ampumisen lisäksi arvioimaan matkan parhaan taitonsa mukaan. Arviointiin on käytettävissä useita eri metodeja mutta esim. etäisyysmittarit eivät ole kuitenkaan sallittuja. Haasteisiin kuuluu maaston korkeuden vaihtelut, vaikka etäisyys maalin saatetaan antaa, saattaa maali olla kuitenkin vaikka 50° asteen kulmassa yläviistoon, mikä vaikuttaa ampumasuoritukseen  samoin kuin nuolen lentoradan miettimiseen.

Varusteet maastossa

Kiikarit on sallittuja varusteita, ja voidaan sanoa että pakollinen varuste. Tyypillinen koko kiikareille on 10 x 42mm, mutta nykyään on enenevissä määrin tulleet myös vakaajalliset kiikarit jolloin suurennus voi olla 20 x. Tärkeä varuste on myös reppu jonka päällä voi istua ja jossa voi kantaa eväitä, juotavaa ja muita varusteita kuten sadevaatteita jos sade yllättää. Vaikka maastossa käveltävä reitti ei välttämättä olekaan kovin pitkä, energiaa kuluu normaaliin tauluammuntaan verrattuna enemmän johtuen korkeuseroista, kannettavista varusteista sekä itse ampumisen tuoman lisähaasteen vuoksi.

Kilpaileminen maastossa on joka tapauksessa rennompaa kuin kentällä, mikä pätee jopa SM -kilpailuihin. Osaltaan tämä johtuu ryhmien koosta, maksimissaan ryhmässä on 4 ampujaa. Toisekseen jokainen maali on erilainen, jolloin ampuja ei pääse tylsistymään vaan koko ajan riittää pohdittavaa ja keskusteltavaa ryhmän muiden jäsenten kanssa. Kuitenkin, ampujan niin halutessa, on mahdollista tähdätä myös kansainvälisille areenoille ja jopa MM -tason kilpailuihin, suomalaiset jousiampujat ovat menestyneet kansainvälisillä areenoilla jopa aivan viime vuosina.

Lisätietoa karsinnoista EM/MM kilpailuihin löydät Huippu-urheilun Karsintainfot -sivulta.