Jousimetsästys

Kuva: Juho Länsiharju

Valitessaan jousen ja nuolen metsästysaseekseen tekee jousimetsästäjä tietoisen päätöksen jättää käyttämättä tuliaseiden antaman mahdollisuuden ampua riistaeläin kaukaa sen aistien ulottumattomista. Siksi jousimetsästäjän on kehitettävä taitoansa lähestyä riistaa paljon normaalia varoetäisyyttä lähemmäksi. Lisäksi on valittava, huollettava ja opittava käyttämään varusteita, joita metsästyskohteeksi valittu riista edellyttää.

Kiinnostus jousimetsästystä kohtaan kasvaa tällä hetkellä kaikkialla maailmassa sen haasteellisuuden ja intensiivisyyden tähden. Suomessa jousella metsästettäviä lajeja ovat kaikki riistalinnut, rauhoittamattomat eläimet, metsäkauris, majavat ja näitä pienemmät pienriistanisäkkäät. Maa- ja metsätalousministeriön valmistelema metsästyslakia koskeva muutosesitys siirtyi vuoden 2016 loppupuolella lausuntokierrokselle ja näillä näkymin uusi metsästyslaki hyväksyttäneen vuoden 2017 aikana. Uuden metsästyslain ja –asetuksen myötä jousimetsästettävien lajien kirjoon toivotaan saatavan metsäkauriin seuraksi muutkin hirveä pienemmät sorkkaeläimet.

Suomessa erityisesti jousimetsästäjien edunvalvonnan hyväksi toimii aktiivisesti Suomen Jousimetsästäjäin Liitto.

Lisätietoja www.jousimetsastys.fi