SJAL Junnuseura projekti

Junnuseura -ohjelma on SJAL:n jäsenseuroille tarkoitettu tukiohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä lajin junioritoiminnan määrää ja parantaa laatua. Tavoitteena on kasvattaa juniorien määrää seurojen jäseninä. 

Ohjelman tarkoitus on tukea ohjelmassa mukana olevia seuroja tekemään arjen ohjaus- ja valmennustyötä tarjoamalla toiminnallista ja epäsuoraa taloudellista tukea. Ohjelma hyödyntää olemassa olevia työkaluja, joita liitolla on (kuten Ensinuolet, Suomen Malli -koululiikunta, VOK-koulutukset). Lisäksi otetaan käyttöön uusia toimintamalleja, kuten vuosittaiset Junnuseura -seminaarit. 

Ohjelma on avoin kaikille SJAL:n jäsenseuroille, jotka hakevat ohjelmaan ja täyttävät asetetut kriteerit.