SJAL julkaisi uudistetun Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman

Juhana Rüster
2.12.2020


Suomen Jousiampujain Liiton (SJAL) uudistettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma on laadittu tukemaan liiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä sekä ennaltaehkäisemään syrjintää, häirintää ja epäeettistä käytöstä ja toimintaa. Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja kaikkien oikeus häirintävapaaseen liikkumiseen kuuluvat lajimme arvoihin.

Urheilukentässä ilmenee edelleen ongelmia, jotka ovat ristiriidassa yllä mainitun kanssa. Suomen Jousiampujain Liitto on sitoutunut kehittämään toimintojaan ja tukemaan jäsenseuroja niin, että tasavertaisuus ja eettisen toimintatapa ovat toimintaamme ohjaavia arvoja. Lainsäädäntö velvoittaa liikuntajärjestöjä entistä voimakkaammin edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa omassa toiminnassaan. Jousiammunnassa näistä asioista huolehtiminen on kaikkien lajin parissa toimivien vastuulla.

Suunnitelma on laadittu vuosille 2021-2024. 

SJAL on valinnut seuraaville kolmelle vuodelle alla olevassa taulukossa kuvatut tavoitteet ja toimenpiteet. Tavoitteena on:

  • laajentaa matalan kynnyksen harrastamista

  • nostaa seurojen ohjaus- ja valmennustyötä tekevien ja liiton valmentajien osaamista tunnistaa ja puuttua häirintään ja epäeettiseen käyttäytymiseen

  • nostaa kaikkien lajin parissa toimivien (harrastajien, seura-aktiivien, valmentajien) tietoisuutta ja osaamista tasa-arvoiseen liikuntaan. Jousiammunnassa on nollatoleranssi kaikkeen syrjintään ja häirintään. 

  • antaa työkalut harrastajille puuttua epäasialliseen käyttäytymiseen, syrjintään ja häirintään (Et ole yksin -hanke)

  • nostaa sukupuolten tasa-arvoa hallinnossa ja valmennuksessa

Kaikille VOK-koulutetuille valmentajille pakollinen "Vastuullinen valmentaminen" -verkkokoulutus julkaistaan keväällä 2021. 

Lue tarkemman tason toimenpiteet suunnitelmasta.

Suunnitelma pitää sisällään myös toimintaohjeet seuroille, VOK-koulutuksiin, maajoukkuetoimintaan ja aluetoimintaan.

Suunnitelma astuu voimaan välittömästi.