Covid-19 pandemia-avustukset liikunta- ja urheiluseuroille haettavissa

Juhana Rüster
6.5.2020

Avustusta voidaan hakea liikunta- ja urheiluseurojen yleishyödyllisen toiminnan alijäämään, joka aiheutuu Covid-19 pandemian vaikutuksista hakijan toimintaan 1.3-31.5.2020 välisenä aikana. Avustuksen saamiseksi hakijalta ei edellytetä omavastuuta. Avustuksen saaminen edellyttää, että hakija on käyttänyt tai käyttää lain ja työehtosopimusten antamat mahdollisuudet töiden uudelleen järjestämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta voi hakea erityisavustusta urheiluseuroille. Haussa on kerrottu tarkemmin avustuksen myöntämiskriteerit. 

Hakuaika päättyy 14.5.2020 klo 16:15

Hakeminen tapahtuu sähköisesti:

https://minedu.fi/avustukset/avustus/-/asset_publisher/covid-19-pandemia-avustukset-liikunta-ja-urheiluseuroille-erityisavustus-