Risto Niemisestä Olympiakomitean puheenjohtaja

Anne Lantee
22.11.2012

Suomen Olympiakomitean valtuuskunta on valinnut Risto Niemisen johtamaan Suomen Olympiakomitean hallitusta seuraavan nelivuotiskauden ajan. Varapuheenjohtajiksi valittiin Susanna Rahkamo ja Jukka Rauhala.

Risto Nieminen sai eilen pidetyssä Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksessa puheenjohtajavaalissa 61 ääntä, Rauhalan äänimäärä oli 15 ja Roger Talermon 13.

Nieminen, 61, on entinen Veikkauksen toimitusjohtaja, joka on toiminut työurallaan myös mm. Suomen Urheilutelevision toimitusjohtajana sekä Suomen Urheilumuseon museonjohtajana. Urheilun luottamustoimia on kertynyt mm. opiskelijaliikunnan kansallisista ja kansainvälisistä järjestöistä sekä useiden arvokisojen järjestelytoimikunnista. Nieminen toimi myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Huippu-urheilun muutostyöryhmän puheenjohtajana vuosina 2009-2010.

 

Olympiakomitean hallitukseen valittiin äänimääräjärjestyksessä myös Pia Nybäck (69), Antti Peltoniemi (67), Maria Laakso (63), Hannu Tihinen (60), Antti Pihlakoski (46) sekä Tuuli Merikoski (45). Urheilijoita edustavat Sari Multala ja Olli-Pekka Karjalainen. SuomenOlympiakomitean hallitukseen kuuluvat myös Kansainvälisen Olympiakomiteanjäsenet Peter Tallberg ja Saku Koivu.

 

Ilman äänioikeutta hallituksen kokouksiin voivat osallistua valtuuskunnan puheenjohtaja Kalervo Kummola sekä valtuuskunnan varapuheenjohtajat Juhani Kaskeala ja Ilkka Rahnasto, jotka valittiin yhdistyksen kokouksessa 1.11.

 

Huippu-urheiluyksikön toiminta vuoden 2013 painopisteenä

 

Suomen Olympiakomitean valtuuskunta hyväksyi kokouksessaan myös Suomen Olympiakomitean talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2013. Talousarvion loppusumma on noin 9,7 miljoonaa euroa. Toiminnan painopistealueet vuonna 2013 ovat Huippu-urheiluyksikön toiminnan käynnistäminen, suomalaisen huippu-urheilun uuden toimintatavan täytäntöönpano ja johtaminen sekä integroituminen suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteiseen visioon ”Maailman liikkuvin urheilukansa 2020”. Toiminnan viitekehyksenä on Urheilijan polku ja johtoajatuksena ”urheilija keskiössä”.

 

"Fokus ja resurssit kohdennetaan tiukasti huippu-urheiluyksikön kolmeen strategiseen ohjelmaan. Hallintokustannukset on karsittu minimiin ja tukitoimien laatua kehitetään niin että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla Huippu-urheiluyksikköä ja sen toimintaa", toteaa pääsihteeri Mika Sulin.

 

"Sotšin olympialaisten valmistelu on myös yksi ensi vuoden tärkeimpiä asioita. Nuorten arvokisoista toimintavuoteen mahtuvat Euroopan Nuorten Olympiafestivaalit Braşovissa helmikuussa sekä Utrechtissa heinäkuussa", Sulin kertoo.

 

Ansioristejä ja –mitaleja jaettiin 74 henkilölle


Suomen Olympiakomitean valtuuskunnan kokouksen yhteydessä jaettiin ansioristejä ja -mitaleja sekä urheilullisista saavutuksista että Suomen Olympiakomitean ja olympialiikkeen hyväksi tehdystä työstä. Suuren ansioristin sai kaksi kautta Suomen Olympiakomitean puheenjohtajana toiminut Roger Talermo. Ansioristejä jaettiin 15:lle ja ansiomitaleja 58:lle henkilölle. Lista ansioristien ja mitalien saajista löytyy täältä.