Seuratuen hakuaika alkoi

Anne Lantee
31.1.2013

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi suoran seuratuen urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Hakuaika päättyy 15.3.2013.

Suoran seuratuen avulla opetus-ja kulttuuriministeriö toteuttaa hallitusohjelman linjauksia erityisesti lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä pyrkii edistämään matalan kynnyksen seuratoiminnan kehittämistä ja toimenpiteitä. Selvitysten mukaan Suomessa on noin 200 000 lasta ja nuorta, jotka eivät taloudellisista tai muista syistä voi harrastaa ohjatun seuratoiminnan parissa.

Valtion vuoden 2013 talousarviossa on linjattu tavoitteeksi koko väestön fyysisen aktiivisuuden, liikuntaharrastuksen määrän ja liikuntaintensiteetin kasvu. Erityisenä kohderyhmänä ovat etenkin lapset ja nuoret, joiden liikunta-aktiivisuuden tiedetään luovan perustan koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle. Lisäksi keskeisenä kohderyhmänä ovat riittämättömästi liikkuvat ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevat.

Seuratuen päätavoitteena on tarjota laadukasta toimintaa mahdollisimman monelle kohtuukustannuksin. Seuratuella tuettavien hankkeiden kesto voi olla yhdestä kolmeen vuotta ja hankkeen tulee alkaa vuonna 2013. Tuen avulla urheiluseura kehittää erilaisia tapoja ja keinoja päätavoitteen saavuttamiseksi.

Tukea voidaan myöntää kampanjoihin, tapahtumiin ja tilaisuuksiin, osaamisen lisäämiseen, paikalliseen yhteistyöhön, hyvien mallien käyttöönottoon ja uusiin innovaatioihin, joita voidaan kerätä ja mallintaa seurojen käyttöön. Tukea voi hakea myös päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkaukseen.

Lisätietoa seuratuesta ja hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/avustukset/Avustukset_seuratoiminnan_kehittamiseen.html?lang=fi