Suomen Olympiakomitea julkaisi ensi vuoden valmennustuet

Anne Lantee
20.11.2013

Huippu-urheiluyksikön päättämien vuoden 2014 kesäyksilölajien valmennustukien painopiste on Rion vuoden 2016 olympialaisiin ja paralympialaisiin valmistautumisessa.

Urheilija- ja lajikohtaisesti rakennetun tukijärjestelmän tavoitteena on mahdollistaa ammattimainen valmentautuminen, motivoida urheilijaa ja hänen valmennustiimiään sekä parantaa huippu-urheilun toimintaedellytyksiä kohti parempaa kansainvälistä menestystä. 

Valmennustuki on kokonaisvaltaista ja se voi koostua esimerkiksi potentiaalisten menestyjien yksilötuesta, asiantuntijatoiminnasta, valmennusjärjestelmän kehittämisen, nuorten urheilijoiden, päävalmentajien tai Nuorten olympiavalmentajien tuesta. Huippu-urheiluyksikkö on tukipäätösten myötä vastuussa valinnoista, priorisoinnista, toiminnan seuraamisesta ja tuloksista.

"Tavoitteena on rakentaa yhdessä lajien kanssa vahvempaa suomalaista huippu-urheilukulttuuria. Valmennustukivalmistelussa on urheilijoiden ohella arvioitu kokonaisvaltaisesti lajien huippu-urheilutoimintaa", kertoo Huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Kojonkoski.

"Tukivalmistelujen pohjana on hyvin käynnistynyt ja jatkuva yhteistyö lajien kanssa, jonka avulla pystymme tekemään tarveharkintaisia ja yksilöllisiä ratkaisuja. Yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa olemme pystyneet aikaistamaan sekä tuki- että apurahapäätöksiä muutamalla kuukaudella, jotta urheilijat, valmentajat ja lajiliitot pystyisivät paremmin suunnittelemaan ensi vuoden toimintaa", Kojonkoski jatkaa.

Suomen Jousiampujain Liitolle osoitettiin tukea yhteensä 43 500 euroa. Tästä 14 000 euroa on osoitettu Jean-Pierre Antonioksen, Jere Forsbergin ja Saana-Maria Sinisalon liittojohtoiseen valmennus- ja kilpailutoimintaan, 7 000 euroa paralympiaurheilijoiden kansainvälisen valmennustoiminnan tehostamiseen ja 22 500 euroa paralympia- ja olympiavalmennuksesta vastaavan päävalmentajan kuluihin.

Kesäyksilölajien valmennustukia jaetaan ensi vuodelle olympia- ja ei-olympialajeissa 2 284 000 euroa ja paralympialajeissa 404 000 euroa. Tuen piirissä on noin 150 olympia- ja ei-olympialajien sekä noin 20 paralympialajien yksilöurheilijaa. Tuki on yksilöllisesti suunniteltua ja tarveharkintaista, joten yksittäisen urheilijan saamaa tukimäärää ei voi laskea esimerkiksi jakamalla lajin kokonaistukisummaa tuelle nimettyjen urheilijoiden määrällä.

Huippu-urheiluyksikön lajiryhmävastaavat seuraavat tiiviisti yksilötukiurheilijoiden harjoittelun etenemistä ja sparraavat lajien huippu-urheilusuunnitelman toteutumista. Laji- ja urheilijakohtaisesti vahvennetaan edelleen asiantuntijatoiminnan tukea. Tätä on muun muassa psyykkinen valmennus, ravitsemus, fysiikka- ja tekniikkaharjoittelu, ja harjoittelun seuranta. Lisäksi Huippu-urheiluyksikön terveydenhuoltotiimi kohtaa henkilökohtaisesti kaikki Rioon valmistautuvat yksilötukiurheilijat.