KPMG:n selvitys esittää liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia

Anne Lantee
7.4.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön, Valon ja Suomen Olympiakomitean KPMG:ltä tilaama selvitys on valmistunut ja sen tulokset julkistettiin perjantaina. Selvityksessä esitetään liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia.

Asiantuntijayritys KPMG:lle annetun toimeksiannon tavoitteena oli laatia ehdotus siitä, miten järjestäytynyt liikunta on tulevaisuudessa Suomessa organisoitu ja miten järjestäytyneelle liikunnalle asetettavat tavoitteet voidaan saavuttaa. KPMG päätyy selvityksessään esittämään liikuntakenttään merkittäviä rakenteellisia uudistuksia mm. aluejärjestöjen ja lajiliittojen tehtävien koordinointiin ja liikuntajärjestöjen johtamiseen.

"Liikunnan ja huippu-urheilun kentällä olevia resursseja tulee ohjata lähemmäs liikkujaa. Nykyinen liikuntajärjestelmä on hajautunut, ja päällekkäisiä toimintoja on paljon. Tehtävien ja osaamisen järkevämpi ohjaus vapauttaisi paljon voimavaroja varsinaiseen liikuntatoimintaan", sanoo selvityksen toteuttaneen KPMG:n asiantuntija Jussi Nikander Valon tiedotteessa.
 

Selvityksessä todetaan yhdeksi keskeisimmistä uudistustarpeista liikunnallisen elämäntavan lisäämisen, mikä edellyttää rakenteiden ja työnjaon selkeyttämistä sekä liikuntamyönteisen asenneilmaston korostamista.  KPMG päätyy selvityksessään esittämään liikuntakenttään merkittäviä uudistuksia.

 

"Liikunnalliseen elämäntapaan tulisi oppia pienestä pitäen. Suosittelemme liikunnan lisäämistä päiväkodeissa ja kouluissa, jotta liikunnasta tulisi luonteva osa lasten ja nuorten arkipäivää. Liikkujat tarvitsevat myös ammattimaista ohjausta ja valmennusta. Tämä toteutuu mm. yhdistämällä valmennuskeskukset, urheiluakatemiat, urheiluopistot ja alueelliset toimijat alueellisiksi osaamisverkostoiksi. Nämä huolehtisivat mm. tiiviistä suhteista kuntien liikuntatoimeen ja tukisivat paikallista seuratoimintaa omalla osaamisellaan. Ehdotamme myös selkeitä muutoksia rakenteisiin: Valo, Olympiakomitea ja Paralympiakomitea yhdistetään, aluejärjestöt puretaan, TUL:n sekä FSI:n toiminnot sulautetaan yhdistyvään kattojärjestöön", Nikander tiivistää.

 

Valon pääsihteeri Teemu Japisson toteaa, etteivät tämänhetkinen rakenne ja toimintatavat tue Suomessa parhaalla mahdollisella tavalla yksittäisiä liikkujia ja urheilijoita.

 

"Osa raportissa esiin nostetuista ehdotuksista on jo hyvässä vauhdissa. Valon ja Olympiakomitean operatiivista toimintaa yhdistetään jo tämän kevään aikana ja haluamme toimia esimerkkinä muille. Alueellisten osaamis- ja palvelukeskusten rakentuminen on herättänyt innostusta. Uskon, että pystymme etenemään ripeällä aikataululla. Onnistumme uudistusten tekemisessä, kun etenemme asioiden emmekä rakenteiden kautta", Japisson painottaa.

 

"Nyt on oleellista, että kukin järjestö tutustuu selvitykseen ja ottaa kantaa esitettyihin asioihin. Olympiakomitea ottaa asian käsittelyyn heti seuraavassa kokouksessaan", kertoo Olympiakomitean varapuheenjohtaja Jukka Rauhala.

 

"On tärkeää tarkastella asioita joskus vähän etäämmältä ammattimaisesti, ei pelkästään tunteella. KPMG ulkopuolisena tahona on nyt selvityksessään antanut meille urheilutoimijoille erilaisia näkökulmia tarkasteltavaksi. Tulos on mielenkiintoinen. Toivon todella, että syntyy keskustelua, miten asioita tehdään ja mitä voisimme tehdä paremmin. Tätä mahdollisuutta ei kannata ohittaa, toteaa opetus- ja kulttuuriministeriön johtaja Harri Syväsalmi.

 

Selvitys: Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan määritys Suomessa

 

Selvitykseen kuuluva liite 3: Benchmarking Analysis on Sport Organizations

 

Video selvityksen julkistustilaisuudesta