Hae Nais Prize -kehittämistukea seurallesi

Anne Lantee
12.11.2015

SJAL myöntää tukea tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen. Tukea voi hakea 30.11. mennessä.

Nais Prize on Suomen Jousiampujain Liiton myöntämä 500 euron suuruinen tuki seuralle tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen. Tuki voidaan myöntää ainakin kahtena ensimmäisenä vuotena joko jo toteutettuun hankkeeseen tai vasta suunnitteilla olevaan. Summa on käytettävä tyttöjen ja naisten jousiammuntaharrastuksen kehittämiseen.
 
Nais Prizen myötä seurojen toivotaan kiinnittävän huomiota ja tekevän toimenpiteitä tyttöjen ja naisten harrastamisen laadun ja harrastajamäärien lisäämiseksi sekä estämään tyttöjen ja naisten harrastuksen hiipumisen ja drop-outin.
 
Tukea voivat hakea kaikki SJAL:n jäsenseurat. Tuki myönnetään vuosittain yhdelle seuralle, joka täyttää tuen edellytykset. Liittohallitus päättää tuen myöntämisestä käyttäen kokonaisharkintaa muun muassa toiminnan laadun ja tuen vaikuttavuuden suhteen ottaen huomioon seurojen erilaiset lähtökohdat ja jäsenmäärät.
 
Hakuaika on vuosittain marraskuun loppuun mennessä eli viimeistään 30.11. Hakulomake löytyy SJAL:n nettisivujen materiaalipankista http://www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/lomakkeet/ 
 
Kehittämistukea voi hakea lähettämällä täytetyn hakulomakkeen sähköpostin liitetiedostona liiton toimistoon info(ät)jousiampujainliitto.fi mieluiten pdf-muodossa hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen voi lähettää myös postitse liiton toimistoon Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Tällöin postileiman tulee olla päivätty viimeistään 30.11. SJAL:n hallitus päättää palkittavasta seurasta joulukuussa.
 
Kriteereitä Nais Prize -tuen myöntämiselle ovat seuraavat:

 • Seura kehittää hankkeella tyttöjen ja naisten harrastamisen laatua seuratoiminnassa sekä pyrkii aktiivisesti lisäämään myös tyttöjen ja naisten harrastajamääriä seurassa ja drop-outia seuratoiminnasta
 • Hankkeella on selkeät ja realistiset tavoitteet
 • Seuran hallitus/johtokunta on sitoutunut hankkeeseen
 • Tulevan hankkeen tulee alkaa viimeistään hakuvuotta seuraavana kalenterivuonna
 • Jo toteutuneiden kehitystoimenpiteiden osalta hakemuksessa tulee käydä ilmi
  • mitä toimenpiteitä on tehty ja millä aikavälillä
  • ovatko toimenpiteet edelleen osa seuran arkea
  • mitä tuloksia saatiin liittyen seuran omiin tavoitteisiin sekä seuran naispuolisten harrastajien aktiivisuuteen ja harrastajamäärien kehitykseen
  • millaisia kustannuksia hankkeesta aiheutui seuralle
  • millaisia kustannuksia hankkeesta aiheutui harrastajille
Kysy lisätietoa tuen hakemisesta liiton toimistosta.