Kutsu kevätkokoukseen

Anne Lantee
17.3.2016

SJAL:n kevätkokous järjestetään osana seuratoimintapäiviä Oulussa hotelli Scandicissa lauantaina 9.4.2016 klo 16.30.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä tarkastetaan edustajien valtakirjat.
 3. Esitetään liittohallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus, liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
 4. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 5. Vahvistetaan kurinpitomääräykset.
 6. Muut asiat
  - ei muita asioita
  Liiton sääntöjen 9§:
  Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Kokouksen materiaali julkaistaan viimeistään viikkoa ennen kokousta liiton seuraosiossa, joka vaatii kirjautumisen seuran hallituksella olevilla tunnuksilla. Unohtuneita tunnuksia voi tiedustella liiton toimistosta. 
 
Seuran kokousedustajalla tulee olla mukanaan valtakirja. Seuratoimintapäiville, joiden osana kevätkokouskin on, tulee ilmoittautua viimeistään 28.3. liiton toimistoon. Jos seura lähettää edustajan vain kokoukseen, kannattaa silti ilmoittautua, jotta pystymme varaamaan riittävän määrän tarjoiluja.