Vakuutus irtoaa lisenssistä ja tulee kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille 1.1.2017 alkaen

Anne Lantee
14.12.2016

Liittohallitus on tehnyt merkittävän päätöksen SJAL:n jäsenetuihin ja lisensseihin liittyen. 1.1.2017 alkaen kaikille liiton jäsenseurojen jäsenille tulee tapaturma- ja vastuuvakuutukset, jotka ovat sisällöltään samat kuin nykyiset lisenssivakuutukset ja voimassa sekä kilpailutoiminnassa että harjoittelussa. 

Käytännössä vakuutuksen voimaan saattaminen edellyttää sitä, että henkilö on Sporttirekisterissä ja että hänellä on sinne merkittynä aktiivinen jäsenyys SJAL:n jäsenseuraan. Erittäin todennäköisesti vakuutusyhtiö edellyttää myös henkilötunnuksen tallentamista Sporttirekisteriin, mutta tarkemmat yksityiskohdat selviävät lähipäivinä.

Nyt jäsenilmoitusten yhteydessä kannattaakin siis panostaa siihen, että Sporttirekisteri on varmasti ajan tasalla oman seuran jäsenten osalta. Jäsenilmoitukset tulee palauttaa viimeistään 31.12. ja Sporttirekisterin tulee vastata ilmoitettuja tietoja. Sähköinen jäsenilmoitus löytyy osoitteesta www.sjal.fi/sjal/materiaalipankki/lomakkeet/jasenilmoituslomake/.

Vakuutus ei nosta seuroilta perittävää jäsenmaksua, joka on vuonna 2017 aikuisjäsentä kohti 26 euroa ja alle 20-vuotiasta jäsentä kohti 15 euroa. Jotta liiton talous pysyy liittokokouksen syksyllä päättämässä budjetissa vuoden 2017 osalta, lisenssimaksut säilyvät ennallaan. Harrastajalisenssi poistuu kuitenkin kokonaan valikoimasta tarpeettomana, kun vakuutus tulee jo seurajäsenyyden myötä. Ensi vuoden aikana selvitetään laajemmin liiton toiminnan rahoitusvaihtoehtoja, ja tarkastelussa ovat tällöin niin kilpailuluvat, lisenssit, jäsenmaksut kuin muutkin tulonlähteet.

1.1.2017 voimaan tulevan tapaturma- ja vastuuvakuutuksen tuoteseloste saadaan liiton sivuille lähipäivinä, mutta se on sisällöltään samanlainen kuin tämän vuoden lisenssivakuutus.